Brødrene Handegard eigedom AS

Brødrene Handegard Eigedom AS driv med utbygging og sal av eigedommar.

 

Brødrene Handegard eigedom AS er i gang med utbygging av Flåten byggjefelt i Jondal. Plasseringa er berre ein spasertur frå sentrum, og ein har tilgang på god utsikt over Jondal sentrum og Hardangerfjorden . I tillegg er solforholda svært gode. Leilegheiter og bustadar kjem i alle størrelser og passar for dei fleste.

 

Her vil det komma informasjon om våre prosjekt og eigedommar som er til sals.