Om oss

Brødrene Handegard Byggjefirma AS har dreve som byggjefirma sidan 1881. I 2000 oppgraderte me firma til eit AS og er for tida 7 ansette.

Me har ansette med allsidig arbeidsrøynsle, firmaet har òg ansette med våtromsertifikat. Me har  Sentral Godkjenning for Ansvarsrett og kan tilby alle typar tømraroppgåver, muring og betongarbeid. Våre kundar er både private, næringsliv og det offentlege.

Me utfører arbeid i Hardanger; Jondal, Kvam, Odda, Kvinnherad og Ullensvang, med utgangspunkt frå Jondal.

Funksjon

Utførande

Utførande

Prosjekterande

Ansvarleg søkjar

Fagområde

Tømrararbeid og montering av trekonstruksjonar

Overordna ansvar for utføring (bygning, anlegg, Eller konstruksjon, tekniske innstallasjonar)

Konstruksjonstryggleik

(for alle typar tiltak)

Tiltaksklasse

2

2

1

1