Referanser

Me har hatt fleire store oppdrag der me har vore totalentreprenør eller hovedentreprenør.

–               Totalentreprenør for Vikevollen sjukeheim som stod ferdig i år 2001

–               Hovedentreprenør for omsorgsboligar, barnehage og eldreboligar for Jondal Kommune

–               Tømrararbeid på Strandebarm skule som vart ferdigstilt i 2008

–               Flytting og rehabilitering av «Gamleskulen» i Jondal

–               Me har bygd og seldt 5 firemannsboligar i samarbeid med Håkon T. Sandven i Norheimsund

–               I 2009 opparbeidde me tomter til boligformål sentralt i Jondal

–               I 2011 vart det ferdigstilt ein einebolig

–               Ein tomannsbolig vart ferdigstilt i 2012

–               I 2013 stod me for utbygging av demning for kraftverk i Vidal

–               Ein firmannsbolig vart ferdigstilt i 2014

–               I 2015 bygde me opp att brua over Tvedalselva